Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
29. dubna 2017 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí


Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti a rodinu webů Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti.

Použití osobních informací

Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti a k poskytování služeb, o které jste požádali. Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti a jeho přidružených částí. Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti za účelem zjištění, jaké služby Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Sbandieratori e Musici San Damiano d'Asti na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Comitato Palio San Damiano d'Asti - Copyright (c) 2008   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2017 by DotNetNuke Corporation